Un dissabte diferent…

El dissabte 16 de març les nenes juntament amb les voluntàries de Terral
van assistir a menjador de les Missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta, a Barcelona a per ajudar en les diverses necessitats del menjador. A cadascuna li va ser assignat un davantal i des d’aquest moment ja eren una més del grup de voluntaris que van cada dia, perquè es van moure en les diferents assignacions que els van ser donades per les germanes.

Les activitats de cadascuna van ser molt variades, passant des de servir a les persones que dinen al lloc, rentant els estris, ajudant en la
preparació d’aliments per a altres dies, escombrant, netejant els pisos i
taules de menjar.

Tenir l’oportunitat d’aportar temps per servir els altres resultar ser una
experiència enriquidora tant per a les nenes com les voluntàries,
demostrant així que hi ha més satisfacció quan donem que quan rebem.
En acabar les nenes estaven impressionades i alhora emocionades per haver realitzat aquest voluntariat i van manifestar interès per tornar a participar en activitats semblants.

Tornar