Objectius

Promoció de la dona

En un ambient de llibertat, confiança i diàleg, Terral fomenta la millora personal i proporciona una preparació bàsica que faciliti la inserció laboral i l’adaptació social de nenes, joves i dones.

Facilitar la integració

Els programes promouen la cohesió educativa, social i cultural de les nouvingudes, respectant i valorant alhora les diferents aportacions de cada participant.

Promoció i formació del voluntariat

Terral dóna la preparació, l’assessorament i el seguiment necessaris a cada voluntària per tal que dugui a terme amb eficàcia la seva tasca. Es promou el voluntariat entre estudiants universitàries, professionals i gent gran.