Programes per a joves

Reforç d’estudi, tallers, idiomes, esports informàtica, guitarra, etc.

De 8-11 anys: dilluns a divendres de 17h. a 19h.
Desde 12 anys: de dilluns a divendres de 17h. a 20h.

Bàsquet

Horari: divendres  Primària – 17:30 – 18:15
Secundària – 18:30 – 19:15

Coral

Horari: dimecres la tarda per primària i secundària

Programa d'Estiu

Dirigit a nens i nenes de 5 i 6 anys i a nenes de 7 a 14 anys. Es necessari portar el dinar.

1@1

Programa de suport socioeducatiu en el qual cada
participant pot recórrer a una voluntària perquè l’ajudi en els seus estudis.

Activitats complementaries

S’orienten a educar el temps de lleure, a fomentar la convivència i l’amistat entre nenes de diferents cultures i procedències, i a desenvolupar habilitats i capacitats en esports d’equip, expressió artística, art dramàtic i cooperació.

Estiu

Activitats culturals, esportives i cíviques durant el mes de juliol, per a escolars.

Programes per a dones

Informàtica, nivell bàsic i nivell mitjà.

Matí: dimarts i dijous d’11h. a 13h.

Castellà i Català

Matí: dimarts i dijous d’11h. a 13h.

Taller de moda

Horari: Dimarts i dijous d’11h. a 13h.

Llengües

Català i castellà; instruments bàsics per a la comunicació i la integració.

dona@net

Ensenyament d’informàtica i noves tecnologies.

Cursos

De tècniques de condicionament de l’habitatge, cuina, nutrició i economia familiar.

Programa per a famílies

Programa per a famílies
Famílies

La implicació dels pares en l’educació dels fills es un objectiu en el projecte de cohesió social que duu a terme Terral. Hi ha una escola de pares que inclou conferències i assessorament personal. També hi ha sortides i visites culturals que fomenten la relació entre les famílies, entre pares i fills i entre les voluntàries de Terral

Programa per a voluntàries

Programa per a voluntàries
Voluntàries

El foment del voluntariat es duu a terme amb un programa dirigit a la promoció, formació i fidelització. Es porta a terme amb jornades trimestrals de voluntàries i amb breus reunions mensuals (TOM : Transmissió d’Objectius Mensuals).