Jornada de Voluntàries

El coaching és la base de la comprensió i el tracte empàtic entre els humans. D’aquí que s’hagi triat la xerrada “Creant relacions de confiança a través del coaching”, impartida per  Mª Jesús Morán, coach certificada per ICF i coaching executiu d’empreses, per incrementar la formació del col·lectiu de voluntàries de Terral, en la Jornada de Voluntàries del 22 de maig.

Mirar el do que cadascú amaga dins seu, escoltar per conèixer qui ens parla i parlar per estimar a qui escoltem. Això, en resum, és el que pretén i representa la tècnica del “coaching”. Es tracta d’una metodologia d’auto coneixement  que permet augmentar l’autoestima i la seva aplicació a les relacions interpersonals per tal d’afavorir la convivència i incrementar les capacitats de compartir i respectar.

La jornada s’acabà amb el pica-pica.

Tornar