Inici de curs de l’Escola de Pares

En aquesta primera reunió introductòria d’inici de curs amb els pares s’han explicat els objectius generals que es volen aconseguir i els aspectes concrets que es treballaran en cada trimestre. És molt important que els pares també col·laborin a casa en els mateixos punts.

Després el sr. Toni Guarner ha presentat el Curs d’Orientació Familiar que enguany es vol oferir a tots els pares. Es vol ajudar als pares en la difícil tasca d’educar als fills en les diferents edats en que es troben, amb un mètode actiu, utilitzant uns casos reals com a base de discussió. Primer es reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen. I per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per experts en cada tema.

Tornar