Dinars-col·loqui Terral

Dona i cultura

Amb el títol “Dona i cultura” tenen lloc a Terral els dinars-col·loqui on cadascú des de la seva experiència dialoga des de diferents perspectives sobre dificultats, solucions i idees al voltant de la integració i l’arrelament de les dones del Raval de Barcelona, l’enfortiment de les relacions interpersonals i el paper dels voluntaris.
Les diverses contribucions al col·loqui són sempre molt enriquidores.