Avís legal

Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.terral.org és la Associació Raval en Acció, assoc. inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 21068 de la secció 1ª del registre de Barcelona CIF: G 61750048 de nacionalitat espanyola amb domicili en/ C Nou de la Rambla 11-13. Barcelona, tel. 933175521 (Espanya), titular del lloc web www.terral.org.

Descripció de www.terral.org
El principal servei que oferix en el domini www.terral.org és el subministrament d’informació sobre els productes i activitats propis de l’associació Raval en Acció.

Prestació dels serveis per Raval en Acció
La prestació dels serveis de Raval en Acció, a través de www.terral.org és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals. Raval en Acció rebutja la responsabilitat que que vingui donada per la dolenta utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així Raval en Acció comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

Drets i obligacions de l’usuari.
L’usuari s’obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Raval en Acció, d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

Propietat intel·lectual
Tots els continguts de www.terral.org en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges i marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Raval en Acció o de tercers i emparats per la llei. Sota cap supòsit, l’accés als serveis de Raval en Acció suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de frases contingudes a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Raval en acció o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en www.terral.org o s’utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Enllaços (links)
Raval en Acció no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.terral.org . Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’enllaços (links) inclosos en www.terral.org. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.terral.org tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.
Qualsevol usuari que desitgi incloure dintre de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.terral.org o a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-lo prèviament a Raval en Acció.
Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Raval en Acció Raval en Acció es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.terral.org , quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Modificacions
La data d’última actualització dels continguts en www.terral.org pot ser sol·licitada per l’usuari enviant un e-mail a info@terral.org. Raval en Acció podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.terral.org, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

Legislació i jurisdicció aplicable
Raval en Acció i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa altre fur o legislació distinta.

Consentiment de l’usuari.
L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el disposat en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.terral.org o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT.
Per a contactar amb Raval en Acció, se sol·liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Raval en Acció ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en el Reial decret 994/1999, de 11 de juny.

AL prémer en el formulari de contacte “enviar”, l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a:
terral@terral.cat
Tel. 933175521
C/ Nou de la Rambla 11-13.
Barcelona (España)

Cookies
El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Protecció de Dades Personals

Raval en Acció garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.terral.org decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Raval en Acció les dades personals que li són sol·licitats en la pàgina web, a l’efectuar qualsevol consulta mitjançant el envio de formularis de petició d’informació. Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com camps obligatoris. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentación dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D’aquesta forma, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les solitudes que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d’informació, que és ell unico punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

Raval en Acció ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a l’Adreça de Comunicació de Raval en Acció, mitjançant un correu electrònic a info@terral.org, o bé enviant un escrit a Raval en Acció, C/ Nou de la Rambla 11-13. Barcelona (Espanya), fent constar sempre la identitat de l’usuari.

Raval en Acció, es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.